Image

Bina Yöneticiliği

 • Site hesaplarını düzenli tutmak, bu hesapları yönetim dönemi sonunda, ya da talep doğrultusunda her an, kat malikleri tarafından seçilen yönetim kurulu başkanı veya üyelerine ve denetçiye anlaşılabilir şekilde ibra etmek. Site adına aidat ücretlerini tahsil etmek, zamanında ödeme yapmayan kat maliklerini yazılı olarak uyarmak, gerekirse Kat Malikleri Kanunu'nun gerekli hükümleri uyarınca yasal yaptırımlarla tahsilatı yapmak.
 • Site giderlerini kontrol altında tutmak, kaliteden ödün vermeden, site harcamalarını dengelemek, bu sayede bütçede tasarruf sağlamak.
 • Site adına çalışan personelin yönetimi, maaş ve sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer hukuki ve kamusal işlerini takip etmek.
 • Sitede çalışan görevli haricinde bir Alanya EasyHome yetkilisinin, siteyi rutin olarak ziyaret etmesi, sitenin genel durumu ile ilgili raporlar alması, raporlar doğrultusunda yapılacak olan işlere ya da düzenlemelere karar vermesi, bu sayede siteyi her an güncel ve bakımlı tutması.
 • Yüzme havuzu, tadilatlar, bahçe bakımı, haşare ile mücadele, site kurallarını belirleme ve uygulama gibi konularda sorumluluk almak ve bu işleri yürütmek.
 • Site görevlileri tarafından yapılan havuzun günlük temizliği, havuz kimyasallarının doğru ve tutarlı kullanımı, havuz makine dairesinin temizliği, havuz pompalarının bakımının yaptırılması ve genel havuz alanının tertip ve düzenini kontrol altında tutmak, site görevlisine otokontrol empoze etmek.
 • Site içindeki tüm yürüyüş yolları, zemin bakımları ve bahçelerin bakımının kontrolünü yapmak. Tüm bahçe alanı ve çimler, sağlıklı ve tertipli şekilde muhafaza etmek.
 • Site yönetimi tarafından belirlenmiş site kurallarının uygulanmasını takip etmek.
 • Sitenin genel haberleşme faaliyetlerinin çalışmasını sağlamak. Alanında uzman firmalar ile telefon hatları, uydu sistemleri ve internet gibi servislerin eksiksiz ve sorunsuz alınabilmesini sağlar. Ortak alanlara ait herhangi bir arızalı ekipman, gerekiyorsa yönetim kurulunun onayı ile mümkün olan en kısa zamanda tamir ettirilerek ya da değiştirilerek, çalışması sağlamak.
 • Site içinde bulunan teknik teçhizatı çalışır halde tutmak. Asansör, hidroforlar, genel alan ışıklandırmaları, elektrik trafoları, jeneratörler ve sayaçlar gibi teçhizatlar faal durumda olmalarını sağlamak.
 • Ortak alanlardaki yangın müdahale sistemlerinin ve varsa yangın ihbar sistemlerinin taşınabilir ve taşınamaz tüm ekipmanlarının testlerinin düzenli olarak yapıldığından emin olarak sistemi faal durumda tutmak.
 • Çöp kutularının temizliği ile ilgilenmek. Site görevlisinin çöp kutularını boş tuttuğundan emin olmak
 • Bina için yapılacak olan köklü tadilat ve tamiratlarda; firmalardan teklifler toplamak, yönetim kurulunu masraflar konusunda bilgilendirip ve yönetim kurulunun onayından sonra işi yaptırmak.
 • Varsa, bina sigortasını takip etmek, ve zamanında yenilemek.